จุดเด่น

โรงรถ ON BEAM

แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา

ใต้หลังคาแยกส่วนทุกหลัง

เดินระบบร้อยท่่อกำจัดปลวก

สายไฟร้อยท่อ